HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

| | 0 Comments

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Taur Tojarn
Country: Mauritania
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 27 July 2007
Pages: 452
PDF File Size: 6.34 Mb
ePub File Size: 9.58 Mb
ISBN: 233-2-53784-131-5
Downloads: 2096
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoonris

Hlorofluorougljenik

Kada se odreene vrste uglja, npr. Naftalen i njegovi derivati podlijeu reakcijama supstitucije i to u poloaju 1. To jedinjenje je prvo dobilo naziv benzin ali je Liebig tvrdio da bi vie odgovarao naziv benzol gdje zavretak ol oznaava tekuinu.

S porastom potranje aromatinih ugljovodonika i razvojem novih procesa, proizvodnja aromatinih jedinjenja iz nafte izomerizacijom i dehidrogenovanjem postala je ekonominija. Alkil-grupe, halogeni ili nitro-grupa imenuju se kao prefiksi.

Ne ubraja se ni u iskljuivo zasiene ugljovodonike ni u iskljuivo nezasiene ugljovodonike. Veoma brzo dolazi do izdvajanja bromovodonika. A Supstitucione reakcije benzenaElektrofilna aromatina supstitucija je reakcija kada elektrofil zamjenjuje, tj. Tipovi hemijskih reakcija u organskoj hemiji Su ciklini ugljovodinici koji su jako nezasieni a ponaaju se kao zasieni.

  ALCATEL TEMPORIS 350 NOTICE PDF

Benzen je tenost bez boje karakteristinog mirisa. Dodavanjem aromatinih ugljovodonika benzenima poboljava se njihov kvalitet. Pri ovoj reakciji nastaje benzen-sulfonska kiselina: Ovakva struktura omoguava da se vodonikovi atomi mogu supstituisati dejstvom elektrofilnih reagenasa. ugljovodonlka

Aromaticni ugljovodonici

Home Documents Aromaticni ugljovodonici. Kada se gasoviti proizvodi jednim dijelom sipaju u crnu viskoznu tenost nakon izdvajana koksa, tada se nakon hlaenja izdvaja katran kamenog uglja koji sadri veliki broj aromatinih jedinjenja sa irokom primjenom u hemijskoj industriji. Molecular Biology of the Cell, 4th Ed. Oni su izuzetno stabilni, inertni sastojci.

UVOD Ugljovodonici su organska jedinjenja u iji sastav ulaze atomi ugljenika i vodonika. Nezasieni ugljovodonici Sadre dvostruku vezu Moe biti Ako su za benzenov prsten vezane dvije grupe, njihovi se meusobni poloaji oznaavaju kao: Published on Oct View 61 Download 3. Veoma je toksina supstanca, razara crvena krvna tjelaca, izaziva anemiju i leukemiju, pa je potrebno izbjegavati izlaganje parama ovog ugljovodonika.

Plavi lakmus-papir e pocrveniti od izdvojenog brom-vodonika, a oko filter-papira pojavie se bijele pare koje potiu od nagraenog amonijum-bromida. Zamjenom vodonikovih atoma u benzenovom prstenu nastaju derivati benzena koji mogu biti monosupstituisani i disupstituisani proizvodi.

Ako se oduzme jedan atom vodonika, dobija se ostatak C6H5 koji se naziva fenil-grupa.

Hlorofluorougljenik — Википедија, слободна енциклопедија

Upotreba freona u aerosol-sprejnim kontejnerima je zabranjena u SADkrajem ih godina. Antracen se veoma lako oksiduje i redukuje i tom prilikom reakcija se odigrava na poloajima 9 i Physical chemistry with biological applications. Koristi se za dobijanje razornog eksploziva torotina. Jedan od najprostijih naina prikazivanja benzenovog prstena je ucrtavanje kruga unutar estougla: Prema Montrealskom protokoluod Primjerom benzena pokazuje se karakteristino hemijsko ponaanje ove klase ugljovodonika.

  ANGIELSKI IDIOMY I PHRASAL VERBS PDF

Ovi ugljovodonici se nalaze u katranu kamenog uglja i u proizvodima sagorijevanja u dimu. Aromatini radikal se oznaava sa Ar C6H5 i naziva se fenilna grupa. Nad otvor cjevice nadnijeti ovlaeni plavi lakmus-papir ili filter-papir navlaen amonijakom. Etil-benzen se dobija sintezom ksilenske frakcije iz nafte.

Jednostavan primer je CFC Iz nafte se aromatini ugljovodonici izdvajaju frakcionom destilacijom. Prava struktura benzena je ona koja ferivati neto izmeu ove dvije strukture I i II. Hemijske osobine Hemijske osobine alkina su Kod bazena, svaka p orbitala moe da se bono preklapa sa obje susjedne p orbitale slika 1a.